Program


ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
a
konferencia programja szerint

KAZY Aula Nagy Sándor terem Takács Etel terem KAZY 409 KAZY 412
KAZY Aula aula aula aula aula

A videóközvetítés a mOp@NET Kft közreműködésével készült


2010. január 22. péntek

10.00-10.10 Megnyitó, Oláh Attila az ELTE PPK Dékánja, Ollé János a programbizottság elnöke - PPK KAZY Aula

10.10-10.50 Komenczi Bertalan: Információ, információtechnológia, információs társadalom

10.50-11.30 Kis-Tóth Lajos - Komló Csaba: Az Eszterházy Károly Főiskola eLearning fejlesztései

11.30-12.10 Turcsányi-Szabó Márta - Ollé János: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem eLearning rendszere és IKT fejlesztései

12.10-13.00 Ebédszünet - KAZY Aula

13.00-14.00 A konnektivizmus elmélete és gyakorlata (szekcióelnök: Kulcsár Zsolt) KAZY Alula
 • Kulcsár Zsolt: Konnektivizmus: a fogalmi kor tanuláselmélete
 • Kvaszingerné Prantner Csilla: Konnektivizmus a jövő útja! Mi más?
 • Héder Klára: Konnektivista nyelvképzés a közigazgatásban?!

13.00-14.40 Gyógypedagógia és IKT (szekcióelnök: Virányi Anita) KAZY Nagy Sándor terem (fszt.4.)
 • Virányi Anita: Tanulásban akadályozott digitális bennszülöttek? - avagy támogatja-e az iskola az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek digitális státuszát
 • Győri Miklós - Stefanik Krisztina - Kanizsai-Nagy Ildikó - Őszi Tamásné - Vígh Katalin - Balázs Anna: Mobil digitális gyógypedagógia: fókuszban az autizmus. A HANDS projekt és első eredményei.
 • Szentkatolnay Miklós: Képzési programok az egyenlõ esélyű hozzáférés megteremtéséhez
 • Varga Károly: Digitális esélyegyenlőség SNI környezetben
 • Réthey-Prikkel Brigitta: Sajátos nevelési igényű tanulók a digitális nemzedékben, avagy mennyire válhatnak teljes értékű résztvevőkké a web-en sajátos nevelési igényű fiatalok

14.00-14.40 osztalyterem.hu - egy konnektivista kurzus bemutatója (bemutatják: Kulcsár Zsolt és Palócz István, a képzés mentorai) KAZY Aula

14.40-16.00 Konnektivista tanuláselmélet: a negyedik oktatási paradigma? Kerekasztal beszélgetés az MTA Pedagógiai Bizottság Informatikai Albizottság szervezésében. Résztvevők: Kulcsár Zsolt, Nahalka István, Bernáth László. Moderátor: Tóth Péter. Helyszín: KAZY Aula


16.00-17.40 eLearning a felsőoktatásban 1., ePortfolió (szekcióelnök: Vágvölgyi Csaba) KAZY Aula
 • Vágvölgyi Csaba: Integráció 2.0 {eLearning - Web2.0 - ePortfólió}
 • Pentelényi Pál - Tóth Béláné - Simonics István: Tartalmi és technológiai innovációs lehetõségek a mesterszintû szakmai tanárképzésben
 • Mrázik Julianna: Az ePortfolió mint tananyag és mint módszer a tanári mesterképzében
 • Létray Zoltán - Földes Zoltán: Virtuális Tanulási Környezetek a Mérnöktanárképzésben
 • Nyéki Lajos - Nits László: A Jedlik Oktatási Portál működése

16.00-17.40 eLearning és IKT a közoktatásban 1. (szekcióelnök: Buda András) KAZY Nagy Sándor terem (fszt.4.)
 • Buda András: Hasonlóságok és különbségek
 • Dancsó Tünde: A mentor szerepe a digitális pedagógiai kultúra fejlesztésében
 • Tóth-Mózer Szilvia: Informális tanulás és elektronikus tanulási környezet a középiskolában
 • Bedő Andrea: Az interaktív tábla és az oktatási rendszer
 • Kétyi András: Interaktív tábla nyelvtanári szemmel

18.00-19.20 ePortfolió a felsőoktatásban - kerekasztal beszélgetés: Falus Iván, Kimmel Magdolna, Kis-Tóth Lajos, Komló Csaba, Papp Gyula. Vitaindító előadást tart: Papp Gyula és Komló Csaba. Helyszín: KAZY Aula

19.20-20.00 Szendvicsvacsora - KAZY Aula2010. január 23. szombat


9.00-10.40 eLearning és IKT a közoktatásban 2. (szekcióelnök: Turcsányi-Szabó Márta) KAZY 412
 • Pasaréti Otília: Mesél a számítógép
 • Pajtókné Tari Ilona: Az elektronikus tanítás és tanulás lehetőségei a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET támogatásával
 • Kiss Gábor: A középiskolás fiúk és lányok informatikai ismereteinek összehasonlítása
 • Hajdicsné Varga Katalin: Belépésem a digitális nemzedékbe- Tanulás és tanítás a Tenegenben
 • Hornyák Judit: Netgeneráció? Digitális bennszülöttek? Netán csupán "autodidakta" felhasználók?
9.00-10.40 Az eLearning technológiai alapjai (szekcióelnök: Forgó Sándor) KAZY 409
 • Forgó Sándor: Kis-nagy média az oktatásban
 • Paksi Attila: Videó annotáció és közösségi tanulás
 • Papp Gyula: Hol a helyed CC?
 • Horváth CZ. János - Molnár György: Új generációs IKT eszközök alkalmazási lehetõségei különös tekintettel a mikrotartalom készítésére
 • Vigh György: Kommunikáció villamos hálózaton keresztül

9.00-10.40 eLearning a felsőoktatásban 2., eLearning a pedagógus-továbbképzésben (szekcióelnök: Simonics István) Takács Etel terem (KAZY 407)
 • Gerő Péter: Az élethelyzethez igazított tanulás a pedagógus-továbbképzésben
 • Horváth Attila: E-tréning tapasztalatok a pedagógus-továbbképzésben
 • Lakatosné Török Erika: Az informatikai eszközökkel támogatott tanulási környezet hatása a pedagógusok által használt módszerekre
 • Kristóf Ibolya: Könyvtárhasználat a felsőoktatásban
 • Haraszty Gábor Sándor: A minőségbiztosítás pozitív hatása a távoktatásban

10.40-11.00 KÁVÉSZÜNET - IV. emeleti folyosó

11.00-12.40 Web 2.0 (szekcióelnök: Ollé János) KAZY 412
 • Fehér Péter - Gajdos Judit: EDUBLOGS - Tanárblogok itthon és külföldön
 • Palócz István: Az internet függő egy napja, információszervezés 2.0
 • Lévai Dóra - Virányi Anita: A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
 • Bárdi Csilla - Tóth Tímea - Varga Adrienn: A Twitter megítélése a felhasználók és kívülállók szemszögéből

11.00-12.40 eLearning elméletek és alkalmazásaik (szekcióelnök: Turcsányi-Szabó Márta) KAZY 409
 • Turcsányi-Szabó Márta: Kompetencia, innováció és fenntarthatóság
 • Tarcsi Ádám: Szemantikus Web és az ember
 • Molnár Balázs: A virtuális identitás szerepe az egész életen át tartó tanulás folyamatában
 • Angeli Zsuzsanna: Értékelési rendszer tervezése szociál-konstruktivista tanulási környezethez
 • Béres Ilona - Turcsányi-Szabó Márta: KÉPKE - vegyes tanulási környezet tapasztalatai az egyetemi oktatásban

11.00-12.40 eLearning a felsőoktatásban 3. (szekcióelnök: Simonics István) Takács Etel terem (KAZY 407)

Poszterbemutató - IV.emelet folyosó
 • Czenky Márta: Moodle tesztek használatának eredményességvizsgálata
Tematikus előadások:
 • Simonics István: A digitalis írástudás alkalmazásának problémái
 • Kárpát József: Edu 20 tanulászervező rendszer bemutatása, tanítási órai alkalmazása
 • Paksi Attila - Kétyi András: Virtuális tanulási környezet Web2-es eszközökkel

12.40- A Konferencia zárása (Ollé János, a programbizottság elnöke) IV.emelet folyosó


(C) ELTE PPK OKTATÁS-INFORMATIKAI SZAKCSOPORT, INFO-GRAFIX KFT, PAP-SZIGETI RÓBERT, MOPANET KFT